Sansemotorisk undersøgelse

Hvis du mener, dit barn har problemer med motorik og sanseintegration, kan Motorikhuset hjælpe med at afklare dette.

Vi har 3 forskellige undersøgelsesforløb. Et sansemotorisk undersøgelsesforløb på 4 timer, et forløb på 9 timer med en mere detaljeret undersøgelse af barnet samt en skriftlig rapport, og et forløb på 12 timer med observation af barnet samt indhentning af oplysninger i barnets institution/skole samt en skriftlig rapport.

A Sansemotorisk undersøgelsesforløb af 4 timer omfatter:

 • Forældresamtale
 • Undersøgelse af barnet 1 time i Motorikhuset
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale
 • Forældresamtale

Ingen skriftlig rapport

B Sansemotorisk undersøgelsesforløb af 9 timer omfatter:

 • Forældresamtale
 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet 2 x 1½ time
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale
 • Forældresamtale
 • Skriftlig rapport

C Sansemotorisk undersøgelsesforløb af 12 timer omfatter:

 • Forældresamtale
 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet 2 x 1½ time
 • Observation i daginstitution/skole
 • Indhentning af oplysninger om barnet fra pædagog/lærer
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale
 • Møde med forældre/pædagog/lærer
 • Skriftlig rapport

Se mere under Priser på ydelser i Motorikhuset.

Et undersøgelsesforløb indledes med en forældresamtale i barnets hjem eller i Motorikhuset omkring barnets tidligere og nuværende dagligdag, og om hvordan I oplever barnets vanskeligheder. Inden forældresamtalen har vi et spørgeskema, som vi beder jer om at udfylde og sende til os.

I Motorikhuset undersøger vi som det første barnets sansemotoriske ressourcer og vanskeligheder. Vi ser, hvordan barnet bevæger sig omkring og reagerer,
på barnets motivation, gå-på-mod og lysten til at bevæge sig.
Vi undersøger, om grundlaget for en velfungerende motorik er i orden:
sanser og sanseintegrationen, reflekser, kroppens muskler og led samt barnets grov- og finmotorik, balance og koordination.

Barnets forældre er med ved undersøgelsen, der tilpasses det enkelte barn.

Et undersøgelsesforløb kan også omfatte observation i barnets institution/skole og indhentning af oplysninger fra pædagog/lærer.

Undersøgelsen bruges til at afdække barnets ressourcer og vanskeligheder og som udgangspunkt for vejledning til barnets nære voksne samt for det videre behandlingsforløb.

Undersøgelsesforløbet afsluttes med en forældresamtale.


kontakt@motorikhuset.dk

2005-2015 © Alle rettigheder forebeholdes motorikhuset.dk