Behandling

Hvis den sansemotoriske undersøgelse viser, at dit barn har problemer med motorik og sanseintegration, tilbyder Motorikhuset et individuelt behandlingsforløb.

Det individuelle behandlingsforløb tilrettelægges på baggrund af en grundig sansemotorisk vurdering. I behandlingen lægges vægt på at dit barn føler sig trygt og glad, og at barnet oplever behandlingen som leg og bevægelse.

Hensigten med behandlingen er, at barnet bliver så velfungerende sansemotorisk, at det selv søger de motoriske udfordringer, det har brug for, for at barnet trives og udvikler sig.

Hensigtsmæssig sanseintegration og bevægelsesmønstre skal gøre det nemmere for barnet at gøre de ting, det gerne vil - give barnet mulighed for at deltage ligeværdigt sammen med andre børn, mulighed for at leve op til de forventninger der stilles til barnet, og udvikle nye færdigheder og kompetencer.

Et intensivt behandlingsforløb i Motorikhuset kan med fordel understøttes i hjemmet. Der gives forslag til leg og samvær i hjemmet.

Erfaringen viser, at målrettet motorisk og sanseintegrationsbehandling kan forebygge adfærds- og indlæringsvanskeligheder og styrke barnet både fysisk, psykisk og socialt.

Det er aldrig for sent at gå i gang, men en tidlig indsats vil give barnet færre dårlige oplevelser


kontakt@motorikhuset.dk

2005-2015 © Alle rettigheder forebeholdes motorikhuset.dk