Undervisning

Motorikhuset tilbyder undervisning af børn og forældre og forskellige faggrupper, der arbejder med børn.


For mødregrupper
1 gang af 2 timer.
Kom sammen med din mødregruppe og jeres børn og få viden om det lille barns motoriske udvikling. Hvad skal man være særlig opmærksom på – og hvorfor?
Få gode ideer til hvordan du i dagligdagen kan støtte dit barns motoriske udvikling gennem leg, bevægelse, berøring og samvær.
Undervisningen tilrettelægges efter børnenes alder og jeres behov.


Babymassage. Der tilbydes også undervisning i babymassage.

Kontakt Motorikhuset tlf. 40 28 48 64


Motorikhold for børn med motoriske vanskeligheder.
Små hold. Holdene oprettes efter behov.

Er det lidt svært, men vil du gerne lege og bevæge dig sammen med andre børn, så kom og vær med. Når Krudterne og Badutterne samles, støtter vi hinanden til at blive mere motorik stærke, og udfordrer balance, koordination, styrke og mod.
Vær med når helikopteren flyver, hvalerne svømmer under skibet, torsken trækkes i land, og linedanseren bærer guldet.

Krudtileg for børn 5-6 år. Badutileg for børn 7-8 år.

Kontakt Motorikhuset tlf. 40 28 48 64


Motorik for institutioner


Undervisning af faggrupper der arbejder med børn
Børn, motorik og sanseintegration.

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte personalegruppes behov
og kan bl.a. indeholde:

Teori om sansemotorik:
Om de 3 primære sanser; vestibulærsansen, følesansen samt muskel-og ledsansen, der er grundlæggende for en velfungerende motorik.
Hvordan fungerer sanserne, og hvordan stimulerer vi dem, så vi får motorisk stærke børn?

Hvordan kan en ikke–velfungerende sanseintegration påvirke barnets adfærd og motorik?

Sansemotorik i praksis:
Hvordan kan vi sørge for at børnenes sanser stimuleres?
Hvilke rammer, redskaber?
Hvordan graduerer vi stimuli, så de matcher det enkelte barn?
Hvordan motiveres barnet til bevægelse?

Undervisningen kan foregå i institutionen eller i Motorikhuset.

Motorikdag for børn og personale
Kom et par voksne med en gruppe børn og få inspiration til, hvordan I kan få sansemotorikken ind i jeres dagligdag.

Kan foregå i institutionen eller Motorikhuset.

Anden undervisning
Vi tilbyder desuden undervisning for særlige målgrupper, børn såvel som voksne.

Undervisning af voksne tilbydes indenfor emnerne:
motorik og sanseintegration, bevægelse, ergonomi.

Undervisningen kan foregå i Motorikhuset, og vi kommer også gerne ud og underviser.

Kontakt Motorikhuset, hvis du har en ide.


kontakt@motorikhuset.dk

 

2005-2015 © Alle rettigheder forebeholdes motorikhuset.dk