Priser på ydelser i Motorikhuset

Priserne gælder fra og med 1. Januar 2015

Sansemotoriske undersøgelsesforløb

A Sansemotorisk undersøgelsesforløb 5 timer 3750,- kr med efterfølgende behandlingsforløb omfatter:

 • Forældresamtale 1½ time
 • Undersøgelse af barnet 1 time
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale 1½ time
 • Opfølgende forældresamtale 1 time

Ingen skriftlig rapport

B Sansemotorisk undersøgelsesforløb uden efterfølgende behandlingsforløb 4400,- kr. omfatter:

 • Forældresamtale 1½ time
 • Undersøgelse af barnet 1 time
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale 1½ time
 • Opfølgende forældresamtale 1 time
 • 1x børnelektion

Ingen skriftlig rapport

C Sansemotorisk undersøgelsesforløb 10 timer 7500,- kr. omfatter:

 • Forældresamtale 1,5 time
 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet 2 x 1,5 time
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale 1,5 time
 • Opfølgende forældresamtale 1 time
 • Skriftlig rapport 3 timer

D Sansemotorisk undersøgelsesforløb af 13 timer 9750,- kr. omfatter:

 • Forældresamtale 1,5 time
 • Sansemotorisk undersøgelse af barnet 2 x 1,5 time
 • Observation i daginstitution/skole 1,5 time
 • Indhentning af oplysninger om barnet fra pædagog/lærer 1 time
 • Tolkning og scoring af indsamlet undersøgelsesmateriale 2 timer
 • Møde med forældre/pædagog/lærer 1 time
 • Skriftlig rapport 3 timer

Behandlingslektioner

1 Børnebehandlings lektion: 750,- kr.

5 Børnebehandling lektioner 3300,- kr.

Pris for øvrig undervisning, rådgivning og foredrag

Kontakt Motorikhuset, tlf. 40 28 48 64

Kørselstillæg påregnes evt.

 


kontakt@motorikhuset.dk

2005-2015 © Alle rettigheder forebeholdes motorikhuset.dk