Mette Thostrup

Jeg er født 1964, bosat i Århus, gift og mor til 4 børn. Jeg er uddannet ergoterapeut ved Ergoterapeut- og fysioterapeutskolen i Århus i 1994.
Desuden har jeg en videreuddannelse i motorik fra CVU- Fyn fra 2005.

Jeg har i mere end 10 år som ergoterapeut arbejdet med mennesker,
som har - eller risikerer at få - problemer med at få dagligdagen til at fungere.
F.eks. problemer med at tage tøj på, spise, skrive, tale, cykle, problemer med koncentration, koordinering og planlægning og problemer i samværet med andre mennesker.

Jeg har foretaget screening af børn samt undersøgelse og træning af børn med sansemotoriske problemer. Rådgivning og vejledning til barn, forældre og faggrupper. Individuel behandling og holdtræning i bevægelse, leg og spil samt varmtvandsbassin.

Desuden kompetencer som bl.a. klinisk vejleder for ergoterapeut studerende, forebyggende arbejde samt tværfaglige projekter. Undervisning og foredrag.

Efteruddannelseskurser bl.a. indenfor sanseintegration, viden om hjernen, ergoterapi og hjerneskade, og bassinterapi.

Kommunikation, undervisningsformer, læringsbegreber, supervision og vejledning, samt forskellige kurser i ergoterapeutiske teorier og undersøgelses redskaber.

”Jeg brænder for børn og bevægelse”  

Kontakt os
kontakt@motorikhuset.dk

2005-2015 © Alle rettigheder forebeholdes motorikhuset.dk